Asbest wordt bijna altijd gevonden in golfplaten. Asbesthoudende golfplaten laten saneren is daarom ook een goed idee. Lees hieronder waarom.

Asbest laten verwijderen in golfplaten

“Je koopt er niks voor. Je kan beter investeren in koecomfort.” Pieter Sieperda beschouwt het saneren van asbest als een noodzakelijk kwaad. Samen met zijn zoon Johan zet hij het werk rond op het melkveebedrijf van Klaas Hoekstra in Woudsend (Friesland). Het bedrijf Man & Mach is hier een paar dagen bezig om de asbesthoudende golfplaten van de ligboxenstal te saneren.

Inventarisatierapport

Het saneren van asbest gebeurt altijd aan de hand van een inventarisatierapport (SC 540). Voordat dit rapport wordt opgesteld, is het raadzaam je als boer in te lezen in de materie of een zaakkundige je bedrijf te laten checken. Laat in ieder geval geen asbest rondslingeren in gebouwen en op het erf. Dat kan leiden tot verhoogde saneringskosten. Asbest dat niet in het rapport is opgenomen, mag later niet tijdens de sanering worden meegenomen.

Zoals Sieperda al aangaf, ben je tijdens de saneringswerkzaamheden even geen baas op eigen erf.  Je moet achter de linten blijven en mag onder geen beding de stal in. Door hier op voorhand goed  met het saneringsbedrijf over te communiceren en goede afspraken te maken, voorkom je problemen. Op die manier ondervindt je bedrijfsvoering zo min mogelijk hinder van het werk. Zeker op melkveebedrijven met automatische melksystemen kan het saneren van asbest leiden tot praktische vraagstukken. Dat vergt een goede afstemming.

In sommige gevallen is het saneren van asbesthoudende golfplaten niet voldoende en moeten ook gordingen er aan geloven. Hoewel dit sporadisch gebeurt, is het een bittere pil voor de betrokken veehouder.

typische golfplaten met asbest

Meer asbestdoden dan verkeersslachtoffers

‘Wat een poppenkast’. Sjoerd Kuiper, directeur van asbestsaneerder Man & Mach, krijgt het vaak te horen. In dat geval is hij best bereid uit te leggen waarom medewerkers van zijn bedrijf zo minutieus te werk gaan. Het begint allemaal bij een stukje bewustwording. Als boeren de achtergronden van de werkzaamheden kennen, zijn ze ook beter bereid zich te houden aan het protocol. “Vaak hebben ze wel begrip voor onze werkwijze en de redenen om asbest te saneren. Asbest eist jaarlijks meer dodelijke slachtoffers dan het verkeer. We hebben de piek nog niet bereikt. Zeker nu de kwaliteit van asbesthoudende daken achteruit gaat, wordt spontane asbestemissie een alsmaar groter gevaar”, vertelt Kuiper.

Torenhoge boetes

Neem je als boer een hoofdaannemer in de hand of splits je de zaken en regel je zelf een saneringbedrijf en een dakdekker? Zorg er in dat laatste geval voor dat je een strakke planning hanteert. Dan zit je niet langer zonder dak dan nodig. Vraag meerdere offertes aan om prijzen te vergelijken.

” Meerdere controle-instanties handhaven streng op de wijze waarop asbest wordt gesaneerd. Boetes zijn torenhoog. Cowboys vind je in onze branche eigenlijk ook niet meer.” Dat zegt Jacq Meeuws, eigenaar van Asbestsanering De Kempen in Someren (Noord-Brabant). Sinds de verwoestende hagelbui van 23 juni beleeft zijn bedrijf topdrukte. Invloed op de werkwijze heeft dat niet, vertelt Meeuws. “We gaan er standaard vanuit dat we gecontroleerd kunnen worden. Dan moet alles in orde zijn.”

Kosten en subsidiemogelijkheden

Afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de staat van de gebouwen kost het saneren ruwweg tussen €6 en €10 per vierkante meter. Wie zijn golfplaten gaat saneren moet daarbij meteen de platen laten vervangen voor nieuwe exemplaren betaalt tussen €12 en €18 per vierkante meter. Kies je voor een geïsoleerd dak dan betaal je al snel €25 tot €30 per vierkante meter, afhankelijk van de gemaakte keuzes. “Weet wat je koopt. De kwaliteit van golfplaten en sandwichpanelen loopt sterk uiteen. Let ook op de afgegeven garantie.” Dat zegt Joan van den Heuvel, Projectleider Bouw bij DLV Advies.

Hij wijst op subsidies en energie-investeringsaftrek. “Boeren kunnen subsidie aanvragen voor asbestverwijdering. Die bedraagt € 4,50 per vierkante meter, met een maximum van €25.000 per adres.” Wanneer je kiest voor zonnepanelen kun je, afhankelijk per provincie, nog eens €4,5 per m2 subsidie aanvragen. Kies je voor een geïsoleerd dak, waarbij de RC-waarde met minimaal 2,0 toeneemt t.o.v. het oude dak, dan kom je in aanmerking voor energie-investeringsaftrek. Zorg er daarom voor dat je de asbesthoudende golfplaten laat saneren!

Eerder stemde de kamer al in met een extra jaar om alle daken in Nederland te saneren. Of dit echter haalbaar is blijkt twijfelachtig.