Wanneer de asbestsanering in een gebouw plaatsvindt, zoals in een woning, schoolgebouw of bedrijfsgebouw. Dan spreken we van een binnensanering. In de te saneren ruimte moet dan een containment worden gebouwd. Een containment is een afgesloten ruimte waarin we asbest saneren. Op een containment wordt een machine en een registratie aangesloten voor onderdruk. Deze zorgen ervoor dat eventuele vrijgekomen asbestvezels worden weggezogen naar een daarvoor bestemd filter. En niet los blijven rondzweven in de ruimte. Hierdoor werken we onder gecontroleerde omstandigheden.

Op het containment wordt een douchesluis gekoppeld zodat de wij op een verantwoorde manier het containment kunnen betreden en verlaten. Zonder dat er asbestvezels bij vrijkomen. Nadat het asbest is verwijderd en is ingepakt in plastic en containmentzakken, wordt de ruimte schoon gezogen en met vochtige doeken gereinigd. Vervolgens komt er een eindcontrole door een gecertificeerd laboratorium.

EINDCONTROLE VAN EEN BINNENSANERING

Na elk asbestverwijderingswerk komt een onafhankelijk laboratorium voor een visuele controle of meting. Dit gebeurd om te bepalen of het werk goed is uitgevoerd. Deze controle vindt plaats voordat er andere werkzaamheden, zoals bijv. verdere opruimwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Bij binnensanering maakt het laboratorium tevens gebruik van een luchtmeting om er zeker van te zijn dat het gebied waar het asbest is verwijderd daadwerkelijk schoon is. Als de ruimte voldoet aan alle gestelde waardes dan wordt deze vrijgegeven.

Op de locatie waar wij asbest aan het saneren zijn kunnen we controle krijgen van onze certificerende instantie, de gemeente of de arbeidsinspectie. Wij werken dan ook volgens de strikte normen en regels die van toepassing zijn binnen de asbestsaneringswereld.

Meer weten? Lees hier onze blog over hoe asbest misschien goedkoper wordt!

Één reactie op “Asbestsanering binnen”

Reacties zijn gesloten.