Een bedrijf uit Epe is flink tekort geschoten bij het verwijderen van asbest. Daarvoor krijgt het een ‘forse boete’ van 43.500 euro van de Inspectie SZW. Werknemers hebben hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels.

Meerdere door de wet verplichte regels zijn overtreden, meldt de arbeidsinspectie. Zo is voor het slopen, verwijderen en opruimen van platen niet gecontroleerd op asbest door een gecertificeerd bureau. Ook was het bedrijf niet in bezit van een certificaat voor asbestverwijdering. Werknemers waren onvoldoende gediplomeerd voor het verwijderen van asbest en het leiding geven aan een sanering.

De werkzaamheden zijn onmiddellijk stilgelegd na het constateren van de fouten. Het bedrijf moest eerst orde op zaken stellen, voordat het nog overgebleven asbest mocht worden verwijderd. Hoe lang de werkzaamheden stillagen, kon de Inspectie SZW vanmiddag niet melden.

Plentas

Reden genoeg voor Plentas om deze boetes ten alle tijden te vermijden. Zoals we vaker vermelden stelt Plentas hoge eisen aan haar werknemers voor het veilig saneren en slopen. Naast de hoogte van de boetes staat de veiligheid van onze werknemers voorop.

Kanker

Inspecteurs zagen dat het bedrijf bezig was met het verwijderen van asbest. Dat mag alleen als maatregelen worden genomen die voorkomen dat werknemers in aanraking komen met asbestvezels. Dat is nodig, want door het inademen van vezels kan na lange tijd longkanker, longvlies- of buikvlieskanker ontstaan.

Duidelijk was dat het bedrijf eigenlijk geen enkele wettelijke verplichte maatregel had genomen bij het verwijderen van asbest. De opgelegde boete van 43.500 euro noemt de inspectie ‘fors’. Meestal zijn de boetes tussen de 15 en 20 duizend euro. De boetes per overtreding worden gestapeld. Als een bedrijf helemaal niks of weinig doet, dan kan de totale boete aardig oplopen. Het kan trouwens nog erger dan het nu opgelegde bedrag.

Ernstige overtreding

Elke overtreding in verband met asbest is ernstig. Asbest vervliegt of verdwijnt niet. Vezels die eenmaal zijn vrijgekomen en niet zijn opgeruimd vormen een blijvend gevaar voor personen. Wees je daarom bewust van het asbest in je huis of schuur! Meer weten? Neem gerust contact op!

2 reacties op “Asbestvezels zorgen voor hoog risico

Reacties zijn gesloten.