De afgelopen maanden zijn we op verschillende locaties geweest om asbest te saneren. Een van deze opdrachten vond plaats in Amsterdam-noord. In dit voormalig restaurant kregen we de opdracht om asbest te saneren. Deze opdracht betrof een binnen-sanering.

Risicoklasse

In het gebouw troffen we ijzeren balken die bekleed waren met asbesthoudend materiaal. Door de uitgevoerde metingen bleek het asbest een risico klasse te hebben van 2A. Bij activiteiten in het kader van de verwijdering van asbest is er een risico dat er asbestvezels in de adem-zone van werknemers komen. Het aantal vezels tijdens de activiteiten is onderscheiden in drie afzonderlijke risicoklassen. Risicoklasse 1, 2 en 2A. Hier onder in het kort de risicoklasse ‘s:

Risicoklasse 1: laag risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest. De concentratie van asbestvezels overschrijdt niet de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter.

Risicoklasse 2: hoog risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest. De concentratie van asbestvezels van het type chrysoliet overschrijdt de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag.

Risicoklasse 2A: hoog risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest. De concentratie van asbestvezels van het type amfibool asbest overschrijdt de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag.

Werkzaamheden die binnen risicoklasse 2 of 2A vallen, moeten altijd worden gedaan door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Dit betekent onder meer dat er bij de uitvoering altijd een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) aanwezig is, dat er uitgebreide beschermingsmaatregelen worden genomen en dat het vrijgeven van de locatie na sanering gebeurt door een onafhankelijk inspectiebedrijf. Vanwege de risicoklasse zetten we het hele restaurant op een vacuüm. Ook op het plafond troffen we een asbestbesmetting aan.

We hebben deze klus in 4 maanden geklaard. In goed overleg met de laborant konden we het gebouw vervolgens weer vrijgeven voor gebruik.  Een asbestinspecteur (ook wel laborant buitendienst asbest) is iemand die een bouwwerk controleert op de aanwezigheid van asbest. Voor het verwijderen van eventueel aanwezig asbest is de asbestverwijderaar verantwoordelijk en niet de asbestinspecteur. We proberen met Plentas altijd in goed overleg een gebouw vrij te geven. Zonder een goede verstandhouding met de desbetreffende laborant is dit natuurlijk onmogelijk!

Asbest aangetroffen in je woning? Of denk je dat er asbest aanwezig is? Neem vrijblijvend contact op met Plentas en wij komen graag bij je langs! We geven advies en zullen in goed overleg op een veilige manier het asbest bij je thuis verwijderen. Ook voor particulieren zijn wij natuurlijk beschikbaar. Lees dit artikel over hoe je misschien wel subsidie kan ontvangen voor je asbest-klus!