Hoe de minister ook zonder asbestverbod de kankerverwekkende vezels van de daken kan laten verdwijnen.

Weg verbod op asbestdaken betekende: weg prikkel voor eigenaren om hun dak van asbestcement snel te vervangen. Vaak een grote investering. Het kabinet wil asbestdaken nog steeds snel opgeruimd zien. Echter haken belangrijke partners af bij een nieuw samenwerkingsverband voor een versnelde aanpak van de daken.

Vorig jaar verwierp de Eerste Kamer een landelijk verbod op asbestdaken. Sindsdien hebben bedrijven die asbest opruimen het rustiger. Dat is slecht nieuws voor het milieu. In 2015 bleek uit onderzoek in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel dat de grond rondom oude asbestdaken ernstig verontreinigd was met de kankerverwekkende asbestvezels, veroorzaakt door erosie. In sommige gevallen was er een direct gevaar voor de volksgezondheid. 

Vanwege dit milieuprobleem blijft minister Stientje van Veldhoven (wonen en milieu) bij haar standpunt dat al die asbestdaken weg moeten: het risico verdwijnt namelijk niet vanzelf.

Het zijn vooral bedrijven die de subsidie weten te vinden

Huiseigenaren willen dat er concrete plannen komen om bijvoorbeeld de verduurzaming van huizen te koppelen aan het vervangen van een asbestdak. Nu is daarvoor landelijk nog niets geregeld. De minister zet in op lokale initiatieven, bijvoorbeeld van provincies of gemeenten. Veel lokale overheden doen wel mee met de versnelde aanpak asbestdaken.

In Flevoland werkt zo’n regionale aanpak. Hoe? Met subsidie van de provincie. Zo gauw er een kleine financiële compensatie om de hoek komt kijken, willen dakeigenaren wel meewerken. Een oude landelijke subsidieregeling bleek eerder ook succesvol.