Je hebt een baby op komst, koopt een huis, laat een bouwtechnische keuring uitvoeren en als je eenmaal gaat klussen, blijkt er asbest aanwezig te zijn. Is dat gevaarlijk en had dat bij de keuring niet naar voren moeten komen? Kan je asbest zelf verwijderen?

Ardy van Broekhoven kocht in april een woning. Om er zeker van te zijn dat alles in orde was liet hij door een inspecteur van Vereniging Eigen Huis een bouwtechnische keuring uitvoeren. Dat gebeurde twee weken voor het tekenen van het contract. De inspecteur wees op de aanwezigheid van houten schrootjes tussen de eerste verdieping en de zolder. ‘Die zijn niet brandvertragend en dus werd geadviseerd om ze weg te halen’, zegt Ardy. ‘De inspecteur vond ze gevaarlijk.’

Woningen voor 1994 zijn asbestverdacht

Toch asbest in de woning

Drie maanden na het tekenen van het contract was de sleuteloverdracht. Ardy ging klussen en verwijderde de houten schrootjes. Er vielen stukjes plaat naar beneden. Hij vermoedde asbest en liet de deeltjes onderzoeken door een laboratorium. Die bevestigde dat de deeltjes asbest waren. ‘In de hele vloer bleken asbestplaten te liggen. Aangezien onze baby daar zou gaan slapen moesten die platen dus weg.’ Ardy liet een gespecialiseerd bedrijf de vloer inventariseren en ook die rapporteerde dat het om asbest ging, in totaal zo’n 46 m2. ‘We wisten niet dat er asbest in de woning aanwezig was.’ Vervolgens werd de asbest gesaneerd. Kosten: 10.000 euro.

Wat houdt een bouwtechnische keuring in?

Een bouwtechnische keuring is een visuele inspectie. Hiermee krijg je een beeld van de bouwkundige staat van het huis. Ook krijgen ze inzage in de kosten om het huis in goede staat te brengen. Die kosten worden uitgesplitst in directe kosten (moet echt nu gebeuren), kosten op termijn (bijvoorbeeld schilderwerk over een paar jaar) en woningverbetering (bijvoorbeeld als je die lelijke keuken wil vervangen).

Voer altijd een bouwtechnische keuring uit

Zoekt de inspecteur ook naar asbest?

De verkoper heeft een meldingsplicht. Hij moet dus melden of er asbest aanwezig is. ‘De inspecteur vraagt van tevoren aan de bewoner of verkopend makelaar of deze bekend zijn met asbest in de woning.’ De inspecteur weet uit ervaring wel op welke plekken asbest kan zitten. ‘De inspecteur gaat geen dingen loshalen of openbreken. Hij mag in andermans huis niets kapotmaken.’ De inspecteur zal aanraden om specialistisch onderzoek te doen indien daar aanleiding voor is.

Alle huizen tot 1994 zijn asbestverdacht. Het is dan ook een advies voor mensen die een woning van vóór 1994 willen kopen om, naast een bouwtechnische keuring, ook een asbestinventarisatie te laten doen.

Onduidelijkheid in contract

In het koopcontract staat dat er asbesthoudende stoffen/materialen in de woning aanwezig kunnen zijn. Er staat ook: ‘aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak asbest is verwerkt’. Dit kan onduidelijk zijn voor de koper. ‘Dat de verkoper het niet weet betekent tegelijkertijd ook dat hij het niet kan uitsluiten. Een aankopend en verkopend makelaar moet hier zijn werk doen en zelf melden als hij asbestverdachte materialen ziet.

Laat altijd een inventarisatie-rapport uitvoeren

Is hier sprake van een verborgen gebrek?

Nee. De asbest is wel verborgen, maar het is geen gebrek. Een verborgen gebrek is iets dat je redelijkerwijs niet kan zien. Het hoeft niet te worden verwijderd. Zolang het opgesloten (gebonden) zit heb je geen gezondheidsrisico. De vraag is hier of het een verwijtbaar of verzwegen gebrek is.

Bij een verzwegen gebrek weet de eigenaar er wel van, maar heeft hij het bewust verzwegen. Het kan ook verborgen zijn, bijvoorbeeld als hij de sporen van lekkage heeft overgeschilderd. Een ernstig gebrek is bijvoorbeeld een rotte dakconstructie of rotte vloeren.

Wat moet je doen bij verborgen gebreken?

Kijk of je het had kunnen weten uit de verkoopinformatie, zoals de verkoopbrochure of de vragenlijst over de woning die elke verkoper moet invullen. Meld het bij de verkoper en zijn makelaar. Als blijkt dat de verkoper het had moeten weten en melden, dan kan je die aansprakelijk stellen voor (een deel van) de herstelkosten. Hoe groot hangt af van het gebrek en de vervolgschade.

Asbest zelf verwijderen?

Dit wordt niet geadviseerd. Asbest saneren kan erg gevaarlijk zijn. Niet voor niets moeten bedrijven aan strenge eisen voldoen om asbest te saneren! Meer informatie of een offerte aanvragen? Neem contact op of klik hier.

Bron: Radar.nl