Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest?

Asbestmateriaal is vrijwel altijd gevaarlijk, vooral als het beschadigd wordt. Daarom is het belangrijk om te weten of ergens asbest in zit. En wat je moet doen wanneer het asbest-materiaal weg moet. Daarom hier alle stappen handig voor je op een rij.

Plentas is een gecertificeerd asbestbedrijf

Wat moet ik doen bij asbest?

De eerste stap is vaststellen of er echt asbest in het materiaal zit.

Al sinds 1994 is asbest een verboden grondstof. In nieuwe producten wordt het niet meer gebruikt. Asbest kan nog wel zitten in oudere gebouwen of producten, zoals vloerzeil, schoorsteenpijpen en apparaten.

Bij stap 2 bepaal je of het weg moet.

Asbest bestaat uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De vezelachtige structuur is te zien op breukvlakken en bij beschadigingen van asbestmateriaal (pas op dat je asbestvezels niet inademt). Asbest is vaak wit tot lichtgrijs. Golfplaten als dakbedekking zijn vaak grijs, zwart of roodachtig van kleur. Met het blote oog is asbest niet met zekerheid te herkennen. Wil je zeker weten of ergens asbest in zit? En hoeveel het is? Laat het dan onderzoeken door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Asbest

Asbestdaken beter weg

Er zit een gezondheidsrisico aan asbestdaken, omdat ze door weer en wind beschadigd kunnen raken. Ze slijten dus vanzelf. En als je vrijgekomen asbestvezels inademt, is dat gevaarlijk voor je gezondheid. Daarom is het verstandig om een asbestdak te verwijderen. Als uw asbestmateriaal beschadigd is, is de situatie waarschijnlijk niet meer veilig. Huur een gecertificeerd bedrijf in om de asbest te laten verwijderen. Hier vindt je ons contact formulier.

Asbest nog niet in kaart gebracht?

Gaat u verbouwen, maar weet je niet of ergens asbest in zit? Of weet je niet hoe je ruimtes met asbestmateriaal veilig gebruikt? Dan kan een gecertificeerd asbestbedrijf een asbestinventarisatie doen.

Stap 3: wie moet het weghalen?

Weet je dat het asbestmateriaal weg moet? Dan volgt de vraag wie daar verantwoordelijk voor is.

Als jij niet de eigenaar bent

Denk je dat ergens asbest in zit, maar ben je niet zelf de eigenaar van het materiaal? Bepaal dan wie de eigenaar is en neem daar contact mee op.

Als jij wel de eigenaar bent

Ben je de eigenaar van het asbesthoudend materiaal? Dan ben je daar verantwoordelijk voor. Jij bent degene die moet zorgen dat de situatie veilig is.

Gaat het bij jou alleen om een dak met asbest? Dan is de volgende stap bepalen of je het asbestdak zelf mag verwijderen. Meestal moet je dit laten doen. Zie hiervoor stap 4.

Renoveren of slopen: asbestinventarisatie

Wil je een gebouw renoveren of slopen? Dan moet van tevoren duidelijk zijn waar asbest in het gebouw zit. En in welke staat het asbestmateriaal is. Je schakelt hiervoor bijvoorbeeld Plentas in. Dit bedrijf geeft aan hoe groot de risico’s zijn van de geplande werkzaamheden. Hoe hoger het risico, hoe zwaarder de veiligheidsmaatregelen. Na een asbestinventarisatie krijg je een inventarisatierapport. Daarin staat of de situatie veilig of onveilig is.

Asbest aanwezig, maar situatie veilig

Soms is er wel asbest aanwezig in een gebouw, maar is de situatie niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dan kan het blijven zitten. Wel is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de situatie ook in de toekomst veilig is.

Ook veilig in de toekomst: asbestbeheersplan

Een wand waar asbest in verwerkt zit en niet gelijk verwijderd hoeft te worden, mag bijvoorbeeld ook niet in geboord worden. Want dan komt er asbeststof vrij en zou de situatie alsnog gevaarlijk voor de gezondheid. Breng als gebouweigenaar daarom in kaart brengen waar het asbest precies zit. En wat er in die ruimte wel of niet gedaan mag worden. Stel bijvoorbeeld een asbest-beheersplan op, een soort handleiding voor het gebouw.

Beschadigde wand met asbest

Als blijkt dat asbest weg moet

Uit de asbest-inventarisatie blijkt vaak dat het asbest-materiaal gevaarlijk is voor de gezondheid. Dan moet het weg. Dit moet je eigenlijk altijd door een asbest-saneerbedrijf laten doen. Heel soms mag je het zelf doen. Maar dit wordt zeker niet aangeraden. Lees verder bij stap 4.

Stap 4: hoe moet het weggehaald worden?

Blijkt uit stap 3 dat jij verantwoordelijk bent voor het verwijderen van het asbestmateriaal? Dan is het de vraag wie het asbestmateriaal verwijdert. Mag je dat zelf doen, of besteedt je het uit? En aan welke regels moet er gehouden worden als je het zelf doet? Wij raden het nooit aan om asbest zelf te verwijderen. De kosten zijn vaak nog hoger en je loopt onnodige risico’s. Lees hier meer over in ons vorige artikel. Huur te allen tijde een gecertificeerd asbestsaneerdersbedrijf in.

Kan ik bijzondere bijstand krijgen als subsidie niet voldoende is?

In sommige gemeenten hebben mensen met een uitkering recht op bijzondere bijstand. Krijgt u een uitkering? Vraag dan bij uw gemeente of u recht heeft op bijzondere bijstand. Hier kun je meer lezen over subsidies en fondsen wat betreft asbest.

Één reactie op “Stappenplan wat te doen bij asbest”

Reacties zijn gesloten.